Pakket I: landingpagina

Pakket II: website

 Condities

  • De jaarlijkse kosten (voor hosting en support) gelden voor maximaal 3 landingspagina's of 3 websites per account
  • Facturering bij opdracht en (deel van het) kalenderjaar
  • Voor beheer moet je een Gmail-adres aanleveren
  • BTW is niet van toepassing
  • Jaarovereenkomsten kennen een stilzwijgende verlenging per kalenderjaar. Opzeggen kan tot 2 maanden vóór afloop van het kalenderjaar
  • Voorwaarden ICT Office van toepassing Klik hier