Sites

Eénmalig: € 350,=

Jaarlijks: € 150,= / 3 uur

Services

€ 150,= / 3 uur

 Condities

  • Facturering (her)inrichten bij opdracht
  • Facturering services per (deel van het) kalenderjaar
  • Externe licentiekosten worden doorberekend
  • BTW niet van toepassing
  • Jaarovereenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan tot 2 maanden vóór afloop van het kalenderjaar
  • Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing